هاووپۆلی دەنگەکان

- دەنگەکان -

 کاتقەبارە
69
بەشێک لە سورەتی (إبراهیم - الفجر ) - لەشاری مەککەی پیرۆزەوە
٠٨:٤١١١.٩٣ م.ب
68
بەشێک لە سورەتی (الحج)
٠٦:١٦٨.٦٢ م.ب
67
خوێندنەوەی عێراقی - بەشێک لە سورەتی (الجاثیة)
٠٢:٢٢٣.٢٥ م.ب
66
سورەتی (النازعات) - 2016
٠٦:٠٥٨.٣٦ م.ب
65
بەشێک لە سورەتی (الأحزاب) - السعودیة
٠٦:١٤٨.٥٦ م.ب
64
سورەتی (الواقعة) بەمەقامی (الحجازیة)
١١:١٤١٥.٤٤ م.ب
63
سورەتی (القلم)
٠٨:٠٥١١.١٢ م.ب
62
سورەتی (الطلاق) - مزگەوتی أحمد الحباي 1437هـ 2016م
٠٧:٠٥٩.٧٢ م.ب
61
بەشێک لە سورەتی (الملك) - مزگەوتی (فیردەوس)
٠٥:٥٣٨.٠٩ م.ب
60
بەشێک لەسورەتی طه (1- 104) شەوی 29 رمضان 1437هـ
٢٠:٥٩٢٨.٨١ م.ب
59
سورەتی (الکهف)
٣٧:٣٣٥١.٥٦ م.ب
58
سورەتی (الروم) - إمارات
٢٠:٢٦٢٨.٠٦ م.ب
57
بەشێک لە سورەتی (الأنبیاء) لە ستۆدیۆی کەناڵی ئامۆژگاری
٠٣:٤٢٥.٠٨ م.ب
56
سورەتی (نوح)
٠٥:١٨٧.٢٨ م.ب
55
خوێندنەوەیەکی نایاب - بە مەقامی (الصبا) - 26 رمضان 1438
١٠:٠٩١٤.١٥ م.ب
54
خوێندنەوەیەکی جوان بۆ سورەتی (الإسلاء)
١٥:٢٣٢١.١٣ م.ب
53
تەواوی سورەتی (الأحزاب) - 2015
٢٦:٤٤٣٦.٧١ م.ب
52
سورەتی (الحج)
٢٤:٣٢٣٣.٧١ م.ب
51
سورەتی (المزمل)
٠٥:٠٢٦.٩١ م.ب
50
سورەتی (السجدة) - 2015
٠٩:٠٠١٢.٣٧ م.ب
49
سورەتی (الحاقە) بەدەنگی مامۆستا مچان شکور و رعد محمد
٠٧:٠٦٩.٧٤ م.ب
48
نوێژی بەیانی 29 ڕەمەزان 1436 - 2015
٠٦:٠٩٨.٤٦ م.ب
47
سورەتی (الطلاق)
٠٥:٢٤٧.٤٢ م.ب
46
سورەتی (التکویر)
٠٢:٢٩٣.٤٢ م.ب
45
سورەتی (التغابن)
٠٤:٢٨٦.١٤ م.ب
44
سورەتی (الکهف)
٣٧:٣٥٥١.٦٢ م.ب
43
سورەتی (العادیات)
٠١:١٩١.٨١ م.ب
42
نوێژی بەیانی 11 ڕەمەزان 1436 - 2015
٠٤:٠٥٥.٨٣ م.ب
41
سورەتی (محمد)
١٤:٣٠١٩.٩٢ م.ب
40
سورەتی (یس)
١١:٤٨١٦.٢٢ م.ب
39
سورەتی (نوح)
٠٥:١٨٧.٢٧ م.ب
38
سورەتی (السجدة)
٠٦:٢٦٨.٨٣ م.ب
37
سورەتی (الحشر)
٠٩:٥٧١٣.٦٨ م.ب
36
سلێمانی مزگەوتی بەهەشت - شەوی 22 رمەزانی 1436
١٢:١٧١٦.٨٨ م.ب
35
سورەتی الجمعة
٠٣:٠٥٤.٢٤ م.ب
34
سورەتی الکهف
٠٧:٤٩١٠.٧٣ م.ب
33
سورەتی البروج
٠٢:٥٨٤.٠٧ م.ب
32
تەواوی سورەتی (العنکبوت)
٢٢:١٥٣٠.٥٦ م.ب
31
سورەتی الزخرف
٢٢:١٩٣٠.٦٤ م.ب
30
تەواوی سورەتی (یوسف) - خوێندنەوەیەکی خۆش
٣٦:٣٦٥٠.٢٦ م.ب
29
سورەتی الحشر
٠٩:٥٧١٣.٦٦ م.ب
28
سورەتی الفجر
٠٤:٠٤٥.٥٩ م.ب
27
سورەتی (لقمان)
٠٨:٥٠١٢.١٣ م.ب
26
سورەتی الأعراف (١-٣٧)
١٤:٠٣١٩.٣١ م.ب
25
سورتی المائدة (٧٣-١٠٣) - ٢٠١٥
١١:٢١١٥.٥٨ م.ب
24
خوێندنەوەیەکی خۆشی سورەتی افرقان - تەواوی سورەتەکە
١٧:٢٤٢٣.٩١ م.ب
23
سورەتی (الملك)
٠٦:٢٢٨.٧٤ م.ب
22
سورەتی الحاقة
٠٥:١٠٧.١١ م.ب
21
سورەتی الإنسان - شەوی ٢٩ ی رمضان - مزگەوتی بەهەشت
٠٦:١١٨.٤٩ م.ب
20
سورەتی الجاثیة
١٢:٣٥١٧.٢٨ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە