هاووپۆلی دەنگەکان

- دەنگەکان -

 کاتقەبارە
85
سورەتی (القصص)
٣٥:٤٦٤٩.١٣ م.ب
84
سورەتی (المطففین)
٠٥:٢٦٧.٤٦ م.ب
83
سورەتی (المرسلاة)
٠٥:٥٥٨.١٢ م.ب
82
بەشێک لە سورەتی الأحقاف و سورەتی الشمس
٠٩:١٨١٢.٧٧ م.ب
81
سورەتی (المجادلة)
١١:٤٧١٦.١٨ م.ب
80
سورەتی (عبس)
٠٤:١٨٥.٩١ م.ب
79
سورەتی (الدخان)
١١:٠٠١٥.١١ م.ب
78
بەشێک لە سورەتی المنافقون + سورەتی التین - مزگەوتی فردوس - ڕانیە
٠٦:٠٦٨.٣٨ م.ب
77
سورەتی (الحشر)
١١:٠٣١٥.١٧ م.ب
76
سورەتی إبراهیم (٢٥-کۆتایی) خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆ
١٠:١٤١٤.٠٦ م.ب
75
سورەتی إبراهیم (١-٢٥) خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆ
١٢:٤٨١٧.٥٨ م.ب
74
سورەتی (الفرقان) - ٢٩ رمضان - ١٤٣٨ھ
٢٢:٣٠٣٠.٩١ م.ب
73
سورەتی (الدخان) - ٢٩ ڕەمەزان ١٤٣٨ھ
٠٩:٤٥١٣.٣٩ م.ب
72
سورەتی (المؤمنون)
٢٥:١١٣٤.٥٩ م.ب
71
سورەتی البقرة (١-٩٣) - ٢٠١٧
٣٧:٣٢٥١.٥٥ م.ب
70
بەشێک لە سورەتی طه (١-٧٦) - مزگەوتی أحمد الحبای - دوبەی
٢٠:٢٢٢٧.٩٧ م.ب
69
بەشێک لە سورەتی (إبراهیم - الفجر ) - لەشاری مەککەی پیرۆزەوە
٠٨:٤١١١.٩٣ م.ب
68
بەشێک لە سورەتی (الحج)
٠٦:١٦٨.٦٢ م.ب
67
خوێندنەوەی عێراقی - بەشێک لە سورەتی (الجاثیة)
٠٢:٢٢٣.٢٥ م.ب
66
سورەتی (النازعات) - 2016
٠٦:٠٥٨.٣٦ م.ب
65
بەشێک لە سورەتی (الأحزاب) - السعودیة
٠٦:١٤٨.٥٦ م.ب
64
سورەتی (الواقعة) بەمەقامی (الحجازیة)
١١:١٤١٥.٤٤ م.ب
63
سورەتی (القلم)
٠٨:٠٥١١.١٢ م.ب
62
سورەتی (الطلاق) - مزگەوتی أحمد الحباي 1437هـ 2016م
٠٧:٠٥٩.٧٢ م.ب
61
بەشێک لە سورەتی (الملك) - مزگەوتی (فیردەوس)
٠٥:٥٣٨.٠٩ م.ب
60
بەشێک لەسورەتی طه (1- 104) شەوی 29 رمضان 1437هـ
٢٠:٥٩٢٨.٨١ م.ب
59
سورەتی (الکهف)
٣٧:٣٣٥١.٥٦ م.ب
58
سورەتی (الروم) - إمارات
٢٠:٢٦٢٨.٠٦ م.ب
57
بەشێک لە سورەتی (الأنبیاء) لە ستۆدیۆی کەناڵی ئامۆژگاری
٠٣:٤٢٥.٠٨ م.ب
56
سورەتی (نوح)
٠٥:١٨٧.٢٨ م.ب
55
خوێندنەوەیەکی نایاب - بە مەقامی (الصبا) - 26 رمضان 1438
١٠:٠٩١٤.١٥ م.ب
54
خوێندنەوەیەکی جوان بۆ سورەتی (الإسلاء)
١٥:٢٣٢١.١٣ م.ب
53
تەواوی سورەتی (الأحزاب) - 2015
٢٦:٤٤٣٦.٧١ م.ب
52
سورەتی (الحج)
٢٤:٣٢٣٣.٧١ م.ب
51
سورەتی (المزمل)
٠٥:٠٢٦.٩١ م.ب
50
سورەتی (السجدة) - 2015
٠٩:٠٠١٢.٣٧ م.ب
49
سورەتی (الحاقە) بەدەنگی مامۆستا مچان شکور و رعد محمد
٠٧:٠٦٩.٧٤ م.ب
48
نوێژی بەیانی 29 ڕەمەزان 1436 - 2015
٠٦:٠٩٨.٤٦ م.ب
47
سورەتی (الطلاق)
٠٥:٢٤٧.٤٢ م.ب
46
سورەتی (التکویر)
٠٢:٢٩٣.٤٢ م.ب
45
سورەتی (التغابن)
٠٤:٢٨٦.١٤ م.ب
44
سورەتی (الکهف)
٣٧:٣٥٥١.٦٢ م.ب
43
سورەتی (العادیات)
٠١:١٩١.٨١ م.ب
42
نوێژی بەیانی 11 ڕەمەزان 1436 - 2015
٠٤:٠٥٥.٨٣ م.ب
41
سورەتی (محمد)
١٤:٣٠١٩.٩٢ م.ب
40
سورەتی (یس)
١١:٤٨١٦.٢٢ م.ب
39
سورەتی (نوح)
٠٥:١٨٧.٢٧ م.ب
38
سورەتی (السجدة)
٠٦:٢٦٨.٨٣ م.ب
37
سورەتی (الحشر)
٠٩:٥٧١٣.٦٨ م.ب
36
سلێمانی مزگەوتی بەهەشت - شەوی 22 رمەزانی 1436
١٢:١٧١٦.٨٨ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە