هاووپۆلی دەنگەکان

- دەنگەکان -

 کاتقەبارە
652
بەشێك لە سورة الانعام، ٢٦ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی بهشت
٢١:٤٠٤٩.٥٨ م.ب
651
بەشێك لە سورة الأعراف و سورة المنافقون، مزگەوتی الغانم، الکویت
٠٩:٣٤٢١.٩٠ م.ب
650
تەواوی سورەتی الروم، ٢١ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی احمد الحباي
٢٤:٢٧٥٥.٩٧ م.ب
649
نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورەتی الانبیاء، مزگەوتی الغانم، لە وڵاتی کویت
١٠:٣٠٢٤.٠٥ م.ب
648
تەواوی سورەتی الحجرات ، ٢٥ رمضان ١٤٤٣،، مزگەوتی بهشت
٠٨:٥١٢٠.٢٦ م.ب
647
بەشێك لە سورة العنکبوت، ٢١ رمضان ١٤٤٣،، مزگەوتی احمد الحبای
٠٨:٣٧١٩.٧١ م.ب
646
سورة الأحقاف الاية [١_١٤]، ٢٤ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی بەهەشت
٠٥:٤٦١٣.٢٠ م.ب
645
بەشێك لە سورەتی هود، نوێژی هەینی مزگەوتی بەهەشت
٠٧:٣٢١٧.٢٥ م.ب
644
بەشێك لە سورة العنكبوت (١-٢٦)، ٢١ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی احمد الحباي
١٠:٥٤٢٤.٩٣ م.ب
643
سورة النحل ٨٤ - آخر السورة ، مەقام حجاز، مزگەوتی بەهەشت|٢٥ رمضان ١٤٤٣
١٧:٢٥٣٩.٨٨ م.ب
642
Holy Qur'an| Surat Ar Ra'd | by Reciter Raad Alkurdi
٢٠:١٩٤٦.٤٩ م.ب
641
بەشێك لە سورة الإسراء مەقام نهاوند، نوێژی هەینی مزگەوتی بەهەشت
٠٦:٥٥١٥.٨٤ م.ب
640
تەواوی سورة الجاثية، مزگەوتی بەهەشت، ٢٤ رمضان ١٤٤٣
١١:٥٨٢٧.٣٧ م.ب
639
بەشێك لە سورة الإسراء (٥٢-٦٥) مزگەوتی احمد الحباي ١٤ رمضان ١٤٤٣
٠٧:١٤١٦.٥٤ م.ب
638
تەواوی سورەتی المؤمنون، مزگەوتی بەهەشت ٢٤ رمضان ١٤٤٣
٢٧:٥٤٦٣.٨٧ م.ب
637
خوێندنەوەیەکی خۆش، مەقام صبا، سورة الفجر، مزگەوتی احمد الحباي، ١٤ رمضان ١٤٤٣
٠٤:٣٥١٠.٤٩ م.ب
636
(تەواوی سورة يوسف) لە نوێژی تەراویحدا، مزگەوتی بەهەشت، ١٣ رمضان ١٤٤٣
٤٥:٠٦٦٢.١٥ م.ب
635
دعاء القنوت، مسجد احمد الحباي، ليلة ١٣ رمضان ١٤٤٣
٠٢:٥٦٦.٩٢ م.ب
634
نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورەتی النمل بەشێوازی مەقام کورد، مزگەوتی بەهەشت
١٠:١٥٢٣.٦٨ م.ب
633
خوێندنەوەیەکی کاریگەر، بەشێك لە سورەتی هود، مزگەوتی احمد الحباي
١١:٣٤٢٦.٧٠ م.ب
632
خوێندنەوەیوکی خۆش لە نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورة الاحزاب، مزگەوتی بەهەشت
٠٧:٤٨١٨.٠٧ م.ب
631
دعاء ليلة ٢٤ رمضان ١٤٤٣ | مسجد بَهَشت
٠٦:٢٥١٤.٩٠ م.ب
630
سورة المرسلات :: نوێژی بەیانی، مزگەوتی بەهەشت ٢٥ رمضان ١٤٤٣/٢٠٢٢
٠٦:٠٧١٤.٢٢ م.ب
629
دعاء القنوت للشيخ رعد الكردي | ليلة 7 رمضان ١٤٤٣ |
٠٣:٢٠٧.٨٣ م.ب
628
کۆتا شەوی مانگی رەمەزان لە مزگەوتی الغانم والخرافی، بەشێك لە سورەتی ابراهیم
١١:١٧٢٦.٠٥ م.ب
627
دعاء القنوت للشيخ رعد الكردي | ليلة ٨ رمضان ١٤٤٣ |
٠٤:٤٠١٠.٩٠ م.ب
626
نوێژی بەیانی، خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورەتی الرعد
٠٦:٢٧١٤.٩٦ م.ب
625
رعد الكردي , سورة الطارق - ليلة ٨ رمضان ١٤٤٣
٠٣:٣١٨.٢٦ م.ب
624
نوێژی بەیانی بەشێك لە سورەتی القيامة، ١٠ رمضان ١٤٤٣
٠٥:٥٦١٣.٨٠ م.ب
623
الشيخ رعد الكردي, سورة هود - ليلة ١٠ رمضان ١٤٤٣
١٠:٤١٢٤.٦٥ م.ب
622
الشيخ رعد الكردي, سورة الأنفال - ليلة ٨ رمضان ١٤٤٣
١٣:٠٤٣٠.١٠ م.ب
621
الشيخ رعد الكردي, سورة يونس - ليلة ٩ رمضان ١٤٤٣
١٠:٥٠١٥.٠٨ م.ب
620
بەشێك لە سورەتی المائدة، ٧ رمضان ١٤٤٣، الكويت
١١:٢٦٢٦.٣٦ م.ب
619
نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورەتی السجدة، الكويت ٧ رمضان ١٤٤٣
٠٨:١٤١٩.٠٤ م.ب
618
بەشێك لە سورەتی الرعد ، ٦ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی الشیخ زاید الکبیر
١١:٣١٢٦.٥٧ م.ب
617
سورة الأعلى - مسجد الغانم والخرافي / الكويت
٠٢:٥٦٦.٩٣ م.ب
616
بەشێك لە سورەتی النبأ نوێژی عیشا، ٧ رمضان ١٤٤٣، الکویت
٠١:٢٩٣.٦٠ م.ب
615
بەشێك لە سورەتی الاعراف، مزگەوتی الشیخ زاید الکبیر
١١:٢٠٢٦.١٦ م.ب
614
بەشێك لە سورەتی النبأ نوێژی عیشا، مزگەوتی الشیخ زاید الکبیر
٠٦:٠٠١٣.٩٦ م.ب
613
خوێندنەوەیەکی تایبەت لە نوێژی بەیانیدا، سورة النبأ
٠٦:٣٢١٥.١٥ م.ب
612
سورة الروم الاية ٢٨_٣٧ | لەنوێژی مغرب، رعد الكردي
٠٦:٢٠١٤.٦٩ م.ب
611
تلاوات نادرة | سورة الليل بنبرة خاشعة
٠٣:١٢٧.٥٢ م.ب
610
بەشێك لە سورەتی الاعراف، نوێژی عیشا، مزگەوتی بەهەشت
٠٦:٠١١٣.٩٨ م.ب
609
بەشێك لە سورەتی فاطر لە نوێژی عیشادا
٠٧:٢٣٦.٨٥ م.ب
608
بەشێك لە سورة القصص ٥٥-٦٧، نوێژی عیشاء
٠٦:٢٣٣.٦٤ م.ب
607
بەشێک لە سورەتی النبأ لە نوێژی ھەینی
٥:٥٦٥.٥١ م.ب
606
سورة غافر ١-١٧ ٬ خوێندنەوەیەکی خۆش٬ شەوانی مانگی رمضان ١٤٤٢
٠٥:٥٠٥.٤١ م.ب
605
بەشێک لە سورەتی القیامة٬ شەوانی مانگی رەمەزان ١٤٤٢
٠٥:٢٠٤.٩٥ م.ب
604
تەواوی سورەتی المزمل٬ شەوانی مانگی رەمەزان ١٤٤٢
٠٥:١٢٤.٨٢ م.ب
603
تەواوی سورەتی ص، خوێندنەوەیەکی تایبەت، ٢٩ رمضان ١٤٤٢
١٩:٥٣١٨.٤٣ م.ب
داگرتنی ئەم دەنگە