ساڵی ٢٠٢٠ کاتقەبارە
137
بەشێك لە سورة يونس لەنوێژی عیشائدا
٠٨:٣٤١١.٧٦ م.ب
136
نوێژی بەیانی، خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة البقرة
٠٧:٠٩٩.٨٣ م.ب
99
خوێندنەوەیەکی خۆش و لەسەرخۆ، کۆتایی سورة الكهف
٠٥:٠٩٧.٠٧ م.ب
98
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە نوێژی عیشائدا، بەشێك لە سورة الفرقان
٠٦:٠٣٨.٣٠ م.ب
97
بەشێك لە سورة النحل لە نوێژی عیشائدا
٠٦:٣٠٨.٩٣ م.ب
96
لەخۆشترین خوێندنەوەکان، بەشێك لە سورة الشورى و سورة النبأ
٠٨:٤٠١١.٩١ م.ب
95
جوانترین خوێندنەوە، بەشێك لە سورة النحل و سورة الغاشية
٠٦:٣٣٨.٩٩ م.ب
94
لەخۆشترین خوێندنەوەکان، بەشێك لە سورة الأنبياء و الفجر
٠٨:٣٠١١.٦٧ م.ب
93
بەشێك لە سورة لقمان و سورة عبس لە نوێژی عیشائدا
٠٨:٠٢١١.٠٣ م.ب
88
خوێندنەوەیەکی ناوازە بەشێوازی عێڕاقی، سورة الطارق و سورة النصر
٠٣:٢٩٤.٧٨ م.ب
85
خوێندنەوەیەکی جوان و لەسەرخۆ، بەشێك لە سورة سبأ
٠٥:٤٠٧.٧٧ م.ب
84
خوێندنەوەیەکی زۆر خۆش بەشێك لە سورة يونس
٠٨:٣٤١١.٧٦ م.ب
82
کۆتایی سورة البقرة بەشێوازی مەقام العجم
٠٢:٠٥٢.٨٧ م.ب
67
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورەتی سبأ
٠٥:٤٠٧.٧٧ م.ب
66
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة التحريم و الملك
٠٨:٠٨١١.١٨ م.ب
37
تەواوی سورة البقرة بەدەنگی قورئان خوێن رعد محمد الكردي
١٤٣:١٧١٦٤.١١ م.ب
36
کۆتایی سورة البقرة بەدەنگی قورئان خوێن رعد محمد الكردي
٠١:٣٧٢.٢٣ م.ب
35
خوێندنەوەی بەشێک لە سورة يوسف، لەسەر شێوازی خوێندنەوەی الشیخ عبدالباسط
١٧:٤٢٢٤.٣١ م.ب
34
بەشێک لە سورەتی ق لە نوێژی ئێوارەدا
٠٤:٣٢٦.٢٢ م.ب
33
بەشێک لە سورة يوسف لەسەر شێوازی خوێندنەوەی الشيخ عبدالباسط
٠٤:٥٧٦.٨٠ م.ب
31
خوێندنەوەیەکی ناوازە بە شێوازی عیراقی، بەشێک لە سورة الفرقان
٠٧:٣٥١٠.٤٢ م.ب
30
خوێندنەوەیەکی جوان بەشێک لە سورة الانعام
٠٤:١٨٥.٨٩ م.ب
28
خوێندنەوەیەکی کاریگەر بەشێوازی (حجازية) بەشێک لە سورتي القلم و الفجر
٠٨:٢٥١١.٥٦ م.ب
27
خوێندنەوەیەکی ناوازە لە نوێژی بەیانیدا، کۆتایی سورة المؤمنون ـ
٠٥:٠٧٧.٠٢ م.ب
26
تەواوی سورة نوح لە نوێژی عیشادا
٠٦:٤٣٩.٢٣ م.ب
25
تەواوی سورەتی عبس لە نوێژی بەیانیدا
٠٥:٤٠٧.٧٧ م.ب
24
"سورة التحريم" و "سورة الملك" خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆ لە نوێژی عیشادا
٠٩:٣٧١٣.٢٠ م.ب
22
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە سورة التوبة ؛ لە نوێژی عیشادا
٠٩:١٨١٢.٧٨ م.ب
21
بەشێک لە سورتي الاعراف و الشمس لە نوێژی بەیانیدا
٠٦:٠٠٨.٢٤ م.ب
20
سورة الجمعة كاملة، لە نوێژی عیشادا
٠٧:١٧١٠.٠٠ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە