ساڵی ٢٠٢٠ کاتقەبارە
137
بەشێك لە سورة يونس لەنوێژی عیشائدا
٠٨:٣٤١١.٩٧ م.ب
136
نوێژی بەیانی، خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة البقرة
٠٧:٠٩١٠.٠٤ م.ب
99
خوێندنەوەیەکی خۆش و لەسەرخۆ، کۆتایی سورة الكهف
٠٥:٠٩٧.٢٨ م.ب
98
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە نوێژی عیشائدا، بەشێك لە سورة الفرقان
٠٦:٠٣٨.٥١ م.ب
97
بەشێك لە سورة النحل لە نوێژی عیشائدا
٠٦:٣٠٩.١٤ م.ب
96
لەخۆشترین خوێندنەوەکان، بەشێك لە سورة الشورى و سورة النبأ
٠٨:٤٠١٢.١٢ م.ب
95
جوانترین خوێندنەوە، بەشێك لە سورة النحل و سورة الغاشية
٠٦:٣٣٩.٢٠ م.ب
94
لەخۆشترین خوێندنەوەکان، بەشێك لە سورة الأنبياء و الفجر
٠٨:٣٠١١.٨٨ م.ب
93
بەشێك لە سورة لقمان و سورة عبس لە نوێژی عیشائدا
٠٨:٠٢١١.٢٤ م.ب
88
خوێندنەوەیەکی ناوازە بەشێوازی عێڕاقی، سورة الطارق و سورة النصر
٠٣:٢٩٤.٩٩ م.ب
85
خوێندنەوەیەکی جوان و لەسەرخۆ، بەشێك لە سورة سبأ
٠٥:٤٠٧.٩٨ م.ب
84
خوێندنەوەیەکی زۆر خۆش بەشێك لە سورة يونس
٠٨:٣٤١١.٩٧ م.ب
82
کۆتایی سورة البقرة بەشێوازی مەقام العجم
٠٢:٠٥٣.٠٨ م.ب
67
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورەتی سبأ
٠٥:٤٠٧.٩٨ م.ب
66
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة التحريم و الملك
٠٨:٠٨١١.٣٩ م.ب
37
تەواوی سورة البقرة بەدەنگی قورئان خوێن رعد محمد الكردي
١٤٣:١٧١٦٤.١٨ م.ب
36
کۆتایی سورة البقرة بەدەنگی قورئان خوێن رعد محمد الكردي
٠١:٣٧٢.٤٤ م.ب
35
خوێندنەوەی بەشێک لە سورة يوسف، لەسەر شێوازی خوێندنەوەی الشیخ عبدالباسط
١٧:٤٢٢٤.٥٢ م.ب
34
بەشێک لە سورەتی ق لە نوێژی ئێوارەدا
٠٤:٣٢٦.٤٤ م.ب
33
بەشێک لە سورة يوسف لەسەر شێوازی خوێندنەوەی الشيخ عبدالباسط
٠٤:٥٧٧.٠١ م.ب
31
خوێندنەوەیەکی ناوازە بە شێوازی عیراقی، بەشێک لە سورة الفرقان
٠٧:٣٥١٠.٦٣ م.ب
30
خوێندنەوەیەکی جوان بەشێک لە سورة الانعام
٠٤:١٨٦.١١ م.ب
28
خوێندنەوەیەکی کاریگەر بەشێوازی (حجازية) بەشێک لە سورتي القلم و الفجر
٠٨:٢٥١١.٧٧ م.ب
27
خوێندنەوەیەکی ناوازە لە نوێژی بەیانیدا، کۆتایی سورة المؤمنون ـ
٠٥:٠٧٧.٢٣ م.ب
26
تەواوی سورة نوح لە نوێژی عیشادا
٠٦:٤٣٩.٤٤ م.ب
25
تەواوی سورەتی عبس لە نوێژی بەیانیدا
٠٥:٤٠٧.٩٨ م.ب
24
"سورة التحريم" و "سورة الملك" خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆ لە نوێژی عیشادا
٠٩:٣٧١٣.٤١ م.ب
22
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە سورة التوبة ؛ لە نوێژی عیشادا
٠٩:١٨١٢.٩٩ م.ب
21
بەشێک لە سورتي الاعراف و الشمس لە نوێژی بەیانیدا
٠٦:٠٠٨.٤٥ م.ب
20
سورة الجمعة كاملة، لە نوێژی عیشادا
٠٧:١٧١٠.٢١ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە