ساڵی ٢٠١٨ کاتقەبارە
290
رعد الكرديヽسورة التكوير
٠٣:٠٦٤.٢٥ م.ب
206
خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆو کاریگەر لە سورة لقمان
٠٣:١٧٤.٥١ م.ب
201
بەشێك لە سـورة النساء
٠٤:٤٢٦.٤٥ م.ب
192
خوێندنەوەیەی لەسەرخۆ لە سورة المائـدة
٠٥:٥٣٨.٠٧ م.ب
29
خوێندنەوەیەکی زۆر خۆش لە سورة البقرة لە نوێژی بەیانیدا
٠٧:٣٤١٠.٣٩ م.ب
23
تەواوی سورەتی الکهف
٤٠:٠١٥٤.٩٦ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە