ساڵی ٢٠١٧ کاتقەبارە
85
سورەتی (القصص)
٣٥:٤٦٤٩.١٣ م.ب
84
سورەتی (المطففین)
٠٥:٢٦٧.٤٦ م.ب
83
سورەتی (المرسلاة)
٠٥:٥٥٨.١٢ م.ب
82
بەشێک لە سورەتی الأحقاف و سورەتی الشمس
٠٩:١٨١٢.٧٧ م.ب
81
سورەتی (المجادلة)
١١:٤٧١٦.١٨ م.ب
80
سورەتی (عبس)
٠٤:١٨٥.٩١ م.ب
79
سورەتی (الدخان)
١١:٠٠١٥.١١ م.ب
78
بەشێک لە سورەتی المنافقون + سورەتی التین - مزگەوتی فردوس - ڕانیە
٠٦:٠٦٨.٣٨ م.ب
77
سورەتی (الحشر)
١١:٠٣١٥.١٧ م.ب
76
سورەتی إبراهیم (٢٥-کۆتایی) خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆ
١٠:١٤١٤.٠٦ م.ب
75
سورەتی إبراهیم (١-٢٥) خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆ
١٢:٤٨١٧.٥٨ م.ب
74
سورەتی (الفرقان) - ٢٩ رمضان - ١٤٣٨ھ
٢٢:٣٠٣٠.٩١ م.ب
73
سورەتی (الدخان) - ٢٩ ڕەمەزان ١٤٣٨ھ
٠٩:٤٥١٣.٣٩ م.ب
72
سورەتی (المؤمنون)
٢٥:١١٣٤.٥٩ م.ب
71
سورەتی البقرة (١-٩٣) - ٢٠١٧
٣٧:٣٢٥١.٥٥ م.ب
70
بەشێک لە سورەتی طه (١-٧٦) - مزگەوتی أحمد الحبای - دوبەی
٢٠:٢٢٢٧.٩٧ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە