ساڵی ٢٠١٦ کاتقەبارە
437
خوێندنه‌وه‌یه‌كی خؤش له‌ سوره‌تی هـود
٠٣:٠٠٤.١٣ م.ب
436
به‌شێک له‌ سوره‌تی النسـاء" نۆێژی عیشـا’’
٠٢:٢٥٣.٣٢ م.ب
435
به‌شێک له‌ سوره‌تی لقمان + النازعات" نۆێژی عیشـا
٠٦:١٠٨.٤٨ م.ب
425
بەیانیەکی جیاواز، خۆشترین خوێندنەوە، بەشێك لە سورة البقرة
٠٣:٢٢٤.٦٣ م.ب
424
بەشێك لە سورة یس
٠٩:٣٠١٣.٠٥ م.ب
423
نوێژی بەیانى بەشێک لە سورەتى النسـاء (٥١ -٦٠)
٠٦:٣٠٨.٩٤ م.ب
422
نوێژی بەیانى بەشیک لە سورەتى الفتح
٠٣:٣٦٤.٩٥ م.ب
421
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە نوێژی بەیانى بەشیک لە سورەتى { یـس }
١٢:٢٥١٧.٠٥ م.ب
420
نوێژی بەیانى " بەشێک لە سورەتى مريم "
٠٣:٠١٤.١٥ م.ب
419
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە نوێژی بەیانى بەشیک لە سورەتى النسـاء
٠٨:١٦١١.٣٦ م.ب
399
تلاوة عذبة للقارئ رعد الكردي من كردستان العراق
٠٢:٠٩٢.٩٤ م.ب
398
تەواوی سورة الروم
٢٠:٤٠٢٨.٣٨ م.ب
391
بەشێک لە سورەتى المنافقون + سورەتى التين
٠٦:١٣٨.٥٥ م.ب
390
بەشێک لە سورة الملك
٠٦:٤٠٩.١٥ م.ب
389
خۆشترین خوێندنەوە بەشێوازی عیراقی
٠٢:٢٢٣.٢٥ م.ب
388
خوێندنه‌وه‌یه‌كی نایاب کۆتایی سورەتی المؤمنون
٠٥:٣٧٧.٧١ م.ب
387
یه‌كـه‌م نۆیژ‌ له‌ مزگه‌وتی أحمـد الحبـاي له‌ دوبەی، نوێژی ئێوارە
٠٧:٤٨١٠.٧٢ م.ب
384
نوێژی ئێوارە له‌ مزگەوتی الشيخ احمد الحباي
٠٥:٣٣٧.٦١ م.ب
383
نوێژی عیشا له‌ مزگەوتی الشيخ احمد الحباي
٠٦:٣٩٩.١٤ م.ب
382
تەواوی سورة القيامة لەنوێژی عیشادا
٠٦:٢٧٨.٨٧ م.ب
381
بەشێک لە سورەتی الزمر نوێژی عیشا
٠٢:٥٦٤.٠٢ م.ب
380
خوێندنەوەیەکی کاریگەر بەشێک لە سورەتی الأحزاب
٠٧:١٤٩.٩٤ م.ب
379
سورة الضحى رعد محمد الكردي
٠٢:٢٦٣.٣٤ م.ب
378
کۆتایی سورەتی التوبة نوێژی مەغریب
٠٣:٤١٥.٠٦ م.ب
377
بەشێک لە سورەتی ابراهیم، نوێژی مەغریب
٠٣:١٣٤.٤١ م.ب
376
خوێندنەوەیەکی کاریگەر بەشێک لە سورەتی التحريم نوێژی عیشا
٠٥:١٢٧.١٤ م.ب
375
خوێندنه‌وه‌یه‌كی نایاب کۆتایی سورەتی الشورى
٠٤:٣٠٦.١٨ م.ب
374
خوێندنه‌وه‌یه‌كی خؤش، کۆتایی سورەتی يوسف
٠٣:٢٤٤.٦٨ م.ب
373
خوێندنەوەیەکی کاریگەر سورەتی الانفال ٩-١٩"
٠٥:٥٣٨.٠٨ م.ب
199
بەشێك لە سـورة الأنبياء
٠٣:٤٠٥.٠٣ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە