ساڵی ٢٠١٦ کاتقەبارە
437
خوێندنه‌وه‌یه‌كی خؤش له‌ سوره‌تی هـود
٠٣:٠٠٤.٣٤ م.ب
436
به‌شێک له‌ سوره‌تی النسـاء" نۆێژی عیشـا’’
٠٢:٢٥٣.٥٣ م.ب
435
به‌شێک له‌ سوره‌تی لقمان + النازعات" نۆێژی عیشـا
٠٦:١٠٨.٦٩ م.ب
425
بەیانیەکی جیاواز، خۆشترین خوێندنەوە، بەشێك لە سورة البقرة
٠٣:٢٢٤.٨٤ م.ب
424
بەشێك لە سورة یس
٠٩:٣٠١٣.٢٦ م.ب
423
نوێژی بەیانى بەشێک لە سورەتى النسـاء (٥١ -٦٠)
٠٦:٣٠٩.١٥ م.ب
422
نوێژی بەیانى بەشیک لە سورەتى الفتح
٠٣:٣٦٥.١٦ م.ب
421
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە نوێژی بەیانى بەشیک لە سورەتى { یـس }
١٢:٢٥١٧.٢٦ م.ب
420
نوێژی بەیانى " بەشێک لە سورەتى مريم "
٠٣:٠١٤.٣٦ م.ب
419
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە نوێژی بەیانى بەشیک لە سورەتى النسـاء
٠٨:١٦١١.٥٧ م.ب
399
تلاوة عذبة للقارئ رعد الكردي من كردستان العراق
٠٢:٠٩٣.١٥ م.ب
398
تەواوی سورة الروم
٢٠:٤٠٢٨.٥٩ م.ب
391
بەشێک لە سورەتى المنافقون + سورەتى التين
٠٦:١٣٨.٧٦ م.ب
390
بەشێک لە سورة الملك
٠٦:٤٠٩.٣٦ م.ب
389
خۆشترین خوێندنەوە بەشێوازی عیراقی
٠٢:٢٢٣.٤٦ م.ب
388
خوێندنه‌وه‌یه‌كی نایاب کۆتایی سورەتی المؤمنون
٠٥:٣٧٧.٩٢ م.ب
387
یه‌كـه‌م نۆیژ‌ له‌ مزگه‌وتی أحمـد الحبـاي له‌ دوبەی، نوێژی ئێوارە
٠٧:٤٨١٠.٩٣ م.ب
384
نوێژی ئێوارە له‌ مزگەوتی الشيخ احمد الحباي
٠٥:٣٣٧.٨٢ م.ب
383
نوێژی عیشا له‌ مزگەوتی الشيخ احمد الحباي
٠٦:٣٩٩.٣٥ م.ب
382
تەواوی سورة القيامة لەنوێژی عیشادا
٠٦:٢٧٩.٠٨ م.ب
381
بەشێک لە سورەتی الزمر نوێژی عیشا
٠٢:٥٦٤.٢٣ م.ب
380
خوێندنەوەیەکی کاریگەر بەشێک لە سورەتی الأحزاب
٠٧:١٤١٠.١٥ م.ب
379
سورة الضحى رعد محمد الكردي
٠٢:٢٦٣.٥٥ م.ب
378
کۆتایی سورەتی التوبة نوێژی مەغریب
٠٣:٤١٥.٢٧ م.ب
377
بەشێک لە سورەتی ابراهیم، نوێژی مەغریب
٠٣:١٣٤.٦٣ م.ب
376
خوێندنەوەیەکی کاریگەر بەشێک لە سورەتی التحريم نوێژی عیشا
٠٥:١٢٧.٣٥ م.ب
375
خوێندنه‌وه‌یه‌كی نایاب کۆتایی سورەتی الشورى
٠٤:٣٠٦.٣٩ م.ب
374
خوێندنه‌وه‌یه‌كی خؤش، کۆتایی سورەتی يوسف
٠٣:٢٤٤.٨٩ م.ب
373
خوێندنەوەیەکی کاریگەر سورەتی الانفال ٩-١٩"
٠٥:٥٣٨.٣٠ م.ب
199
بەشێك لە سـورة الأنبياء
٠٣:٤٠٥.٢٤ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە