رمضان ٢٠٢٢ / ١٤٤٣ کاتقەبارە
630
سورة المرسلات :: نوێژی بەیانی، مزگەوتی بەهەشت ٢٥ رمضان ١٤٤٣/٢٠٢٢
٠٦:٠٧١٤.٢٢ م.ب
629
دعاء القنوت للشيخ رعد الكردي | ليلة 7 رمضان ١٤٤٣ |
٠٣:٢٠٧.٨٣ م.ب
628
کۆتا شەوی مانگی رەمەزان لە مزگەوتی الغانم والخرافی، بەشێك لە سورەتی ابراهیم
١١:١٧٢٦.٠٥ م.ب
627
دعاء القنوت للشيخ رعد الكردي | ليلة ٨ رمضان ١٤٤٣ |
٠٤:٤٠١٠.٩٠ م.ب
626
نوێژی بەیانی، خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورەتی الرعد
٠٦:٢٧١٤.٩٦ م.ب
624
نوێژی بەیانی بەشێك لە سورەتی القيامة، ١٠ رمضان ١٤٤٣
٠٥:٥٦١٣.٨٠ م.ب
623
الشيخ رعد الكردي, سورة هود - ليلة ١٠ رمضان ١٤٤٣
١٠:٤١٢٤.٦٥ م.ب
622
الشيخ رعد الكردي, سورة الأنفال - ليلة ٨ رمضان ١٤٤٣
١٣:٠٤٣٠.١٠ م.ب
621
الشيخ رعد الكردي, سورة يونس - ليلة ٩ رمضان ١٤٤٣
١٠:٥٠١٥.٠٨ م.ب
620
بەشێك لە سورەتی المائدة، ٧ رمضان ١٤٤٣، الكويت
١١:٢٦٢٦.٣٦ م.ب
619
نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورەتی السجدة، الكويت ٧ رمضان ١٤٤٣
٠٨:١٤١٩.٠٤ م.ب
618
بەشێك لە سورەتی الرعد ، ٦ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی الشیخ زاید الکبیر
١١:٣١٢٦.٥٧ م.ب
617
سورة الأعلى - مسجد الغانم والخرافي / الكويت
٠٢:٥٦٦.٩٣ م.ب
616
بەشێك لە سورەتی النبأ نوێژی عیشا، ٧ رمضان ١٤٤٣، الکویت
٠١:٢٩٣.٦٠ م.ب
615
بەشێك لە سورەتی الاعراف، مزگەوتی الشیخ زاید الکبیر
١١:٢٠٢٦.١٦ م.ب
614
بەشێك لە سورەتی النبأ نوێژی عیشا، مزگەوتی الشیخ زاید الکبیر
٠٦:٠٠١٣.٩٦ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە