رمضان ٢٠٢١ کاتقەبارە
613
خوێندنەوەیەکی تایبەت لە نوێژی بەیانیدا، سورة النبأ
٠٦:٣٢١٥.١٥ م.ب
606
سورة غافر ١-١٧ ٬ خوێندنەوەیەکی خۆش٬ شەوانی مانگی رمضان ١٤٤٢
٠٥:٥٠٥.٤١ م.ب
605
بەشێک لە سورەتی القیامة٬ شەوانی مانگی رەمەزان ١٤٤٢
٠٥:٢٠٤.٩٥ م.ب
604
تەواوی سورەتی المزمل٬ شەوانی مانگی رەمەزان ١٤٤٢
٠٥:١٢٤.٨٢ م.ب
603
تەواوی سورەتی ص، خوێندنەوەیەکی تایبەت، ٢٩ رمضان ١٤٤٢
١٩:٥٣١٨.٤٣ م.ب
602
تەواوی سورەتی المدثر، بەمەقامی نەهاوەند، شەوانی رەمەزان ١٤٤٢
٠٦:٤٩٦.٣٢ م.ب
598
تەواوی سورەتی الزمر | شەوانی رمضان 1442 - 2021
٣١:٣٧٢٩.٢٩ م.ب
596
سورة الحجرات،، 25 رمضان 1442
٠٩:٠٢٨.٣٧ م.ب
582
تەواوی سورة الواقعة | 10 رمضان 1442
١١:١٩١٠.٤٩ م.ب
577
سورة البقرة كاملة، ٣٠ رمضان ١٤٤٢
٩٥:٤٣٨٧.٨٤ م.ب
573
بەشێک لە سورة الدخان ١-٣٧، ٢٨ رمضان ١٤٤٢
٠٥:٥٤٥.٤٧ م.ب
568
تەواوی سورة الفتح، ٢٥ رمضان
١٤:٥٣٢٠.٦٥ م.ب
566
نوێژی ویتر، ٤ رمضان
٠٦:٥٧٩.٧٥ م.ب
564
خوێندنەوەیەکی زۆر تایبەت لە سورة الرعد، ٢٧ رمضان
٢٣:١٢٣٢.٠٧ م.ب
563
خوێندنەوەیەکی زۆر خۆش، سورة يس، ٢٩ رمضان
١٨:٥٧٢٦.٢٤ م.ب
562
خوێندنەوەیەکی جیاواز لە سورة الأعلى|٦ رمضان
٠٢:١٦٣.٣٣ م.ب
561
سورة طه، خوێندنەوەیەکی خۆش، ٢٧ رمضان
١٨:٠٨٢٥.١١ م.ب
560
تەواوی سورة الزخرف ، ٢٨ رمضان
٢٢:٥٢٣١.٦١ م.ب
558
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة الانسان | ١٠ رمضان
٠٦:٢٤٩.٠١ م.ب
556
کۆتایی سورة يونس, ٢٥ رمضان
١٥:٥٧٢٢.١٢ م.ب
555
نوێژی بەیانی، خوێندنەوەیەکی خۆش، سورة المعارج، ٢٧ رمضان
٠٧:٣٠١٠.٥١ م.ب
554
تەواوی سورة الشورى، ٢٨ رمضان
٢١:١٨٢٩.٤٦ م.ب
551
نوێژی بەیانی، کۆتایی سورة الحشر
٠٥:٣٥٧.٨٧ م.ب
550
تەواوی سورة محمد، ٢٦ رمضان
١٤:٣٢٢٠.١٧ م.ب
548
"تەواوی سورة غافر "، شەوی ٢٤ رمضان
٣١:٥٩٤٤.١٤ م.ب
546
مقام الصبا، خۆشترین خوێندنەوە، سورة مريم ٦٧-کۆتایی، ٣٠ رمضان
٠٧:٣٠١٠.٥١ م.ب
544
بەشێك لە سورة الطلاق ، ٢٤ رمضان
٠٣:٠١٤.٣٥ م.ب
543
الترتيل المشهور لــ"سورة النازعات" ~يبعث السكينة | صلاة الفجر 30 رمضان
٠٧:٢١١٠.٣١ م.ب
542
تەواوی سورة الحجر | ٢٣ رمضان
١٨:٤٤٢٥.٩٣ م.ب
541
سورة التوبة ٣٤-٤٧، شەوانی رمضان
٠٩:٥٧١٣.٨٧ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە