هەموو دەنگەکان کاتقەبارە
64
سورەتی (الواقعة) بەمەقامی (الحجازیة)
١١:١٤١٥.٤٤ م.ب
32
تەواوی سورەتی (العنکبوت)
٢٢:١٥٣٠.٥٦ م.ب
22
سورەتی الحاقة
٠٥:١٠٧.١١ م.ب
21
سورەتی الإنسان - شەوی ٢٩ ی رمضان - مزگەوتی بەهەشت
٠٦:١١٨.٤٩ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە